DEN GÖMDA HISTORIEN

En berättelse om faror, flykt, svek

och längtan i krigets skugga

Den gömda historien bygger på norska motståndsmannen Thor Bachs efterlämnade dokument. Här finns skildringar av det underjordiska arbetet i Trondheim och flykten över gränsen undan Gestapo. I Sverige blev han soldat i den hemliga norska armé som byggdes upp i flyktinglägren och arbetade även på den Norska legationen i Stockholm. Dessutom var han en tid mekaniker för det riskfyllda kurirflyget mellan Bromma och Skottland.


Thor Bachs egna fotografier ger boken en stark närvarokänsla. Kameran fanns nästan alltid med och dokumenterade händelserna. Dessa fotografier är aldrig tidigare publicerade.


Reportage om DEN GÖMDA HISTORIEN i Adressavisen kan läsas här.

Beställ boken här

DEN GÖMDA HISTORIEN kan även beställas via mail. 200 SEK (exklusive porto)

© BLYERTS 2018. All Rights Reserved. Grafisk form: Ellens